Plans

d'igualtat

empresarial

D’acord amb l’ art 45 LI el Pla d’Igualtat només és obligatori per empreses d’entre 50 o més treballadors o quan el conveni col·lectiu així ho determini. 

A partir d’un diagnòstic de situació els plans d’igualtat contemplen un conjunt de mesures perquè es pugui assolir “la igualtat de tracte d’oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe”.

Quines empreses estan obligades?

Els plans d’igualtat afecten empreses públiques i privades i organitzacions i associacions sense ànim de lucre.
  • Des del 7 de març de 2020, les empreses d’ entre 151 i 250 treballadors.
  • Des del 7 de març de 2021, les empreses d’ entre 101 i 150 treballadors.
  • Des del 7 de març de 2022, les empreses d’ entre 50 i 100 treballadors. 
  • Quan així ho obligui conveni col·lectiu aplicable.
  • Quan l’autoritat laboral hagi acordat en un procediment sancionador la substitució de les sancions accessòries per l’elaboració i l’aplicació d’un pla d’igualtat.

En cas d’incomplir la llei, l’empresa pot ser sancionada amb una multa de 626 a 6.250 €

Encara que hi hagi empreses que no estan obligades a implantar un Pla d’Igualtat sí que han de disposar d’un Protocol d’assetjament laboral, independentment del seu nombre de treballadors. 

Esment
Empresa local
s
Agenda 2030
info
caCatalà
Saltar al contingut