Protocol

d'assetjament

laboral

El Protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament laboral, assetjament sexual i assetjament per raó de sexe és obligatori a totes les empreses, independentment del nombre de treballadors (arts 46 i 48 LI).

Amb la implantació del protocol establim les mesures necessàries per a la prevenció i lluita contra assetjament en totes les seves modalitats, creant una via per gestionar les queixes o denúncies a l’àmbit intern de l’empresa, de forma àgil, confidencial i accessible. 
    • És aplicable a tota la plantilla de l’empresa i a les persones que no tenint una relació laboral colaboren amb l’empresa (voluntaris, que realitzen pràctiques no laborals o personal en formació).
    • Les empreses obligades a implantar un Pla d’Igualtat també han de disposar d’un Protocol d’assetjament laboral.
stop

Sancions

Aquelles empreses que no disposin d’un Protocol contra l’assetjament laboral s’enfronten a sancions davant l’Autoritat Laboral i a denúncies davant dels tribunals.

 

  • Multes de 7.501 a 30.000 € per a infraccions lleus.
  • Multes de 30.001 a 120.005 € per a infraccions greus.
  • Multes de 120.006 a 225.018 € per a infraccions molt greus.

Com ho feim?

 

Recorda que és obligatori implantar el Protocol, però no fer cursos sobre assetjament laboral, que en cap cas asseguren el compliment ni substitueixen l’adaptació a la normativa vigent en aquesta matèria. 
Com empresa local i social situada a Mallorca, aquest protocol es realitza de forma presencial i per professionals acreditats. No et refiis de les empreses que t’ofereixen formacions a cost zero o online, ja que en cap cas garanteixen l’objectiu de lluita contra l’assejament. 

A LOPD Mallorca, a més a més de la implantació del Protocol, també formarem als teus treballadors, perquè es sensibilitzin i puguin detectar conductes qualificables com assetjament laboral.

Durada i vigència

La vigència del protocol d’assetjament laboral és indefinida, però és recomanable el seu seguiment i avaluació, així com la revisió cada 3 anys, com passa amb els Plans d’Igualtat i en els supòsits que contempla l’art 9 del RD 901/2020, de 13 d’octubre

Esment
Empresa local
s
Agenda 2030
info
caCatalà
Saltar al contingut