Protocol de prevenció

d'assetjaments

en l'àmbit laboral

 

Recorda que és obligatori implantar el Protocol, però no fer cursos sobre assetjament laboral, que en cap cas asseguren el compliment ni substitueixen l’adaptació a la normativa vigent en aquesta matèria. 

El Protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament laboral, assetjament sexual i assetjament per raó de sexe és obligatori a totes les empreses, independentment del nombre de treballadors (arts 46 i 48 LI).

Amb la implantació del protocol establim les mesures necessàries per a la prevenció i lluita contra assetjament en totes les seves modalitats, creant una via per gestionar les queixes o denúncies a l’àmbit intern de l’empresa, de forma àgil, confidencial i accessible. 

    • És aplicable a tota la plantilla de l’empresa i a les persones que no tenint una relació laboral colaboren amb l’empresa (voluntaris, que realitzen pràctiques no laborals o personal en formació).
    • Les empreses obligades a implantar un Pla d’Igualtat també han de disposar d’un Protocol d’assetjament laboral.

Com ho feim?

Aquest protocol es realitza de forma presencial i per professionals acreditats. No et refiis de les empreses que t’ofereixen formacions a cost zero o online, ja que en cap cas garanteixen l’objectiu de lluita contra l’assejament. 

A LOPD Mallorca, a més a més de la implantació del Protocol, també formarem als teus treballadors, perquè es sensibilitzin i puguin detectar conductes qualificables com assetjament laboral.

Durada i vigència

La vigència del protocol d’assetjament laboral és indefinida, però és recomanable el seu seguiment i avaluació, així com la revisió cada 3 anys, com passa amb els Plans d’Igualtat i en els supòsits que contempla l’art 9 del RD 901/2020, de 13 d’octubre

Sancions

Aquelles empreses que no disposin d’un Protocol contra l’assetjament laboral s’enfronten a sancions davant l’Autoritat Laboral i a denúncies davant dels tribunals.

 

  • Multes de 7.501 a 30.000 € per a infraccions lleus.
  • Multes de 30.001 a 120.005 € per a infraccions greus.
  • Multes de 120.006 a 225.018 € per a infraccions molt greus.
Esment
Empresa local
s
Agenda 2030
info
caCatalà
Saltar al contingut