Canal de

Denúncies

Intern

Obligades a tenir un Canal de Denúncia

Recorda que és abans de l’1 de desembre de 2023

 • Empreses amb més de 50 persones treballadores. 
 • Empreses de serveis, productes i mercats financers.
 • Empreses de seguretat del transport.
 • Empreses afectades per lleis de protecció del medi ambient.
 • Partits polítics, sindicats, organitzacions empresarials i fundacions vinculades.
 • Grups de societats.
 • Totes les entitats del sector públic
 • Les sotmeses a la Llei de Blanqueig de Capitals (encara que no tenguin 50 treballadors):
  • Entitats de crèdit.
  • Assessories fiscals.
  • Auditors de comptes i comptables externs.
  • Notaris i registradors (propietat, mercantils i béns mobles).
  • Promotors i agències immobiliàries.
  • Advocats i procuradors (art. 2 ñ, LPBC)
  • Entitats asseguradores i corredors (ram de vida i inversions)
  • Empreses de serveis d’inversió.
  • Casinos de joc.
  • Joieries.
  • Empreses i intermediaris d’art i antiguitats. 
  • Veure llistat complet a la LPBC

La normativa preveu sancions d’entre 100.000 € i 1.000.000 € per no disposar del canal de denúncies o no gestionar-lo correctament. 

A més també són aplicables sancions per infraccions en matèria de protecció de dades personals, blanqueig de capitals, igualtat i de prevenció de l’assejament en l’àmbit laboral. 

El Canal de Denúncies és un instrument que protegeix a les persones que informen o alerten de males pràctiques o conductes delictives i s’articula a través d’un procediment que garanteix tant la privacitat i confidencialitat del denunciant (whistleblower) com l’exercici del propi dret de denúncia a través d’un canal fiable i segur.  

Com es fa?

La normativa dóna molta llibertat a les empreses i entitats quant a l’organització i funcionament del Canal de Denúncies però estableix una sèrie de requisits mínims tant en la llei com en la directiva i permet que la seva gestió sigui externalitzada encomanant-se a una empresa com LOPD Mallorca, que ofereix serveis de consultoria jurídica i informàtica en aquesta matèria i d’altres normatives vinculades, com és la protecció de dades personals, la implantació de Plans d’Igualtat,  Protocols per a la Prevenció de l’Assetjament en l’àmbit laboral i Plans de Ciberseguretat. 

Opcionalment les empreses que no estan obligades poden crear el seu propi canal de denúncies seguint el que marca la normativa.

A tenir en compte

Com experts en protecció de dades et recordam que d’acord amb l’art. 34 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, les empreses amb més de 50 treballadors han de nomenar un delegat de protecció de dades, per tal de reforçar la protecció, integritat, privadesa i seguretat de dades sensibles i de caràcter personal. 

Finalment cal recordar que l’existència o no d’un canal de denúncies no eximeix del deure de denunciar l’existència d’una conducta delictiva, tal com prescriu l’art. 259 LECrim. 

Esment
Empresa local
s
Agenda 2030
info
caCatalà
Saltar al contingut